Roletat e jashtme janë perde të cilat janë të përshtatshme për instalim si në ndërtesa komerciale ashtu edhe në ato banesore.  Ka shumë lloje të roletave të jashtme, të cilat ndryshojnë në llojin e llambave të përdorura :

(C-65 mm, C-80 mm, F-80 mm, Z-75 mm),

  • Instalimin (instalim të dukshëm ose të fshehur),
  • Funksionimin (manual , elektrike) dhe llojeve të ndryshme
PËRPARËSITË 
Mbrojtje e shkëlqyer
Mbrojnë dhomën nga kushtet e motit, veçanërisht nga rrezet e diellit direkte dhe mbinxehja. Ato janë të përshtatshme për hijezimin e zonave të mëdha (hapjet me përmasa më të mëdha). 
 
Rregullimi i dritës 
Duke rregulluar këndin e pllakës, ju mundësojnë të kontrolloni sasinë e dritës dhe privatësinë në një dhomë. Edhe në një gjendje të rrokullisur, ato ende lejojnë dritën në dhomë, gjë që është përparësia e tyre në krahasim me nuancat e tjera të jashtme. 
 
Stabiliteti 
Blindat tona janë të ngurtë dhe të qëndrueshme edhe në kushte të pafavorshme moti, për shkak të rrasave të tyre në formë C ose Z (rrapat kanë skaje të rrumbullakosura dhe vendosen në shina udhëzuese alumini).
Jetëgjatësi 
Roletat tona janë shumë cilësore dhe kanë jetëgjatësi të gjatë.