Entries by euromodel_dev-

Dere rreshqitese e palosshme per tarrace

Dyert rreshqitése te palosshme pérdorinnjé sistem inovativ shinash dhementeshash, i cili jo veteém lejoninstalimin e kursimit té hapésirés, porgjithashtu lejon hapjen e té gjithesipérfagqes sé xhamit. Kjo lejon méshume drité te dités née hapésirén tuaj tejetesés dhe ju krijoni njé kalim elegantné kopsht ose ballkon. Né konfiguruesju mund té zgjidhni midis drurit dhedrurit—aluminit dhe té […]

PSK

Parallel Sliding Tilting Elements Savespace. Up-and-over parallel slidingdoors can be flipped up or slidsideways. This way they help to savespace. The light and smooth-runningconstruction as well as the standard-fitted safety elements ensure easymaneuvering and maximum safety. Multiple models with anattractive and elegant design guaranteea wide range of solutions for all tastes.

DRITARE MODELI – DRU / DRU

Dritare prej druri nga EUROMODEL Dritare prej druri që kursejnë energji me ilustrimet me tre shtresa janë bërë nga një 78 mm profil i trashë. Dritarja ofron një zgjidhje për të gjithë ata merakli te drurit dhe qe dëshirojn të instalojnë dritaret moderne prej druri në shtëpinë e tyre. Ato janë të dizajnuara nga linja […]

ROLETA A

Roletat e jashtme janë perde të cilat janë të përshtatshme për instalim si në ndërtesa komerciale ashtu edhe në ato banesore. Ka shumë lloje të roletave të jashtme, të cilat ndryshojnë në llojin e llambave të përdorura :(C-65 mm, C-80 mm, F-80 mm, Z-75 mm),• Instalimin (instalim të dukshëm ose të fshehur),• Funksionimin (manual , […]

ROLETA B

Roletat e jashtme janë perde të cilat janë të përshtatshme për instalim si në ndërtesa komerciale ashtu edhe në ato banesore. Ka shumë lloje të roletave të jashtme, të cilat ndryshojnë në llojin e llambave të përdorura :(C-65 mm, C-80 mm, F-80 mm, Z-75 mm),• Instalimin (instalim të dukshëm ose të fshehur),• Funksionimin (manual , […]

ROLETA C

Roletat e jashtme janë perde të cilat janë të përshtatshme për instalim si në ndërtesa komerciale ashtu edhe në ato banesore. Ka shumë lloje të roletave të jashtme, të cilat ndryshojnë në llojin e llambave të përdorura :(C-65 mm, C-80 mm, F-80 mm, Z-75 mm),• Instalimin (instalim të dukshëm ose të fshehur),• Funksionimin (manual , […]