ROLETA B

Roletat e jashtme janë perde të cilat janë të përshtatshme për instalim si në ndërtesa komerciale ashtu edhe në ato banesore. Ka shumë lloje të roletave të jashtme, të cilat ndryshojnë në llojin e llambave të përdorura :(C-65…

Dere rreshqitese e palosshme per tarrace

Dyert rreshqitése te palosshme pérdorinnjé sistem inovativ shinash dhementeshash, i cili jo veteém lejoninstalimin e kursimit té hapésirés, porgjithashtu lejon hapjen e té gjithesipérfagqes sé xhamit. Kjo lejon méshume drité te…

PSK

Parallel Sliding Tilting Elements Savespace. Up-and-over parallel slidingdoors can be flipped up or slidsideways. This way they help to savespace. The light and smooth-runningconstruction as well as the standard-fitted safety elements ensure…

Derë ballkoni rrëshqitëse -HST

Hapja e derës së rrëshqitjes MAXIGLASS siguron që kufijtë mes hapësirës dhe natyrës të shpërndahen. Një teknologji e përshtatshme e montuar posaçërisht që lejon tranzicion pa kufij. Estetika maksimale dhe siguria optimale…