+1500

Projekte të përfunduara

+50

Klientë besnik

+15

Tregje (Zvicër, Gjermani, Kosovë)