Modelet e

Rrëshqitësve

Xham levizës-HST

Derë ballkoni rrëshqitëse -HST

Hapja e derës së rrëshqitjes MAXIGLASS siguron që kufijtë mes hapësirës dhe natyrës të shpërndahen. Një teknologji e përshtatshme e montuar posaçërisht që lejon tranzicion pa kufij. Estetika maksimale dhe…
Shiko më shumë >>

PSK

Parallel Sliding Tilting Elements Savespace. Up-and-over parallel slidingdoors can be flipped up or slidsideways. This way they help to savespace. The light and smooth-runningconstruction as well as the standard-fitted safety…
Shiko më shumë >>